Drone Công Nghiệp

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 200 V2

170,000,000

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 200

180,000,000
-3%

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 600 Pro

145,000,000
-1%

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 600

119,000,000

Drone Nông Nghiệp

Drone Nông Nghiệp

DJI Agras T16

110,000,000
-1%

Drone Nông Nghiệp

DJI MG-1P

84,000,000

Drone Nông Nghiệp

DJI Agras T20

100,000,000
-1%

Drone Nông Nghiệp

DJI AGRAS MG-1S

89,000,000

Mavic

-7%

Mavic 2 series

DJI Mini SE

13,000,000
-7%
14,000,000

DJI FPV

Phantom series

SẢN PHẨM BÁN CHẠY

Drone Nông Nghiệp

DJI Agras T16

110,000,000
-1%

Drone Nông Nghiệp

DJI MG-1P

84,000,000

Drone Nông Nghiệp

DJI Agras T20

100,000,000
-1%

Drone Nông Nghiệp

DJI AGRAS MG-1S

89,000,000

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 200 V2

170,000,000

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 200

180,000,000
-3%

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 600 Pro

145,000,000
-1%

Drone Công Nghiệp

DJI Matrice 600

119,000,000